Adalah.Co.Id – Karya sastra adalah ciptaan yang dikomunikasikan kepada komunikator dengan maksud penulis untuk alasan estetika. Karya-karya ini sering dikatakan […]